כדורסל ״מנורה״ הינה פרויקט ללא מטרות רווח במסגרת ה״ספורטס רבי״ שכחלק מפרויקט זה ילדים הבאים מרקעים שונים ממעמד סוציו אקונומי נמוך מקבלים אימוני כדורסל מקצועיים מדי שבוע. פרויקט ״מנורה״ מקנה לילדים ערכים של מנהיגות, חברות, רעות ועוד. הפרויקט פועל וימשיך לפעול למען הקהילה.