“קבוצות ליגת העל יחליטו איזו מסגרת תנהל את הליגה בה הן משחקות”

נוב 25, 2021 | כדורסל, ליגה

על ידי Moshe Halickman

מנהלת הליגה מקימה צוות שייערך לתפעול הליגה בנפרד מאיגוד הכדורסל. צוות זה יובא לאישור הדירקטוריון המנהלת בישיבה הקרובה. להלן מכתב התגובה של מנהלת הליגה להודעת איגוד הכדורסל על החזרת ניהול ליגת העל בכדורסל לאיגוד.

25/11/2021

לכבוד:  מר יעקב בן שושן, מנכ”ל איגוד הכדורסל

          עמירם הלוי, יו”ר איגוד הכדורסל

שלום רב,

הנדון: מכתבכם מיום 21.11.2021 בנושא החזרת ניהול ליגת העל גברים לאיגוד הכדורסל הישראלי

  1. המנהלת, וקבוצות ליגת העל, דוחות את מכתבכם ודוחות את תוכנו.
  2. קבוצות ליגת העל בכדורסל הן שהחליטו, והן שימשיכו להחליט, איזו מסגרת תנהל את הליגה בה הן משחקות.
  3. רשמנו לפנינו כי הודעתם על רצון הנהלת איגוד הכדורסל ליטול לעצמה את ניהול פעילות ליגת העל בכדורסל לגברים המנוהלת על ידי חברת מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים (2002) בע”מ (חל”צ) (“המנהלת“). רצון ו/או כוונה כזו של איגוד הכדורסל, מצויים בניגוד מוחלט לטובת המנהלת.
  4. נוכח תוכן מכתבכם, נציגי איגוד הכדורסל משוחררים מעתה ואילך מהגעה לפורומים ניהוליים של המנהלת, וממילא לא יורשו להשתתף בהם. שהרי, מטבע הדברים, כל בעל תפקיד במנהלת שמונה לתפקידו על ידי איגוד הכדורסל, מצוי עתה בניגוד עניינים מלא ומוחלט עם חובת נאמנותו למנהלת על פי דין.
  5. אנו מתריעים מראש, כי בניסיונותיהם, במעשיהם ובמחדליהם שנועדו למנוע מליגת העל את היכולת לפעול ולנהל את עצמה, ובהודעות נציגי האיגוד בעל פה, כי יפעלו לטרפד את קיום ליגת העל תחת המנהלת ולהימנע מלספק שירותים שבהם הוא בעל מונופולין מוחלט (דוגמת רישום שחקנים, ועוד), עלולים ואף מועדים איגוד הכדורסל, יו”ר, ומנכ”ל איגוד הכדורסל, וכן חברי ההנהלה, להפר (אם לא עשו זאת כבר) את הוראות חוק התחרות הכלכלית, תשמ”ח-1988 (ובכלל זה, ולא רק, את סעיפים 29 ו- 29א לחוק), המהווים בין היתר עבירה פלילית ועוולה אזרחית.
  6. לקראת סיום – מכתבכם לא ברור. מה פירוש “החזרת הניהול”? מה משמעות סעיף 2 למכתבכם? להזכירכם בין הצדדים קיים הסכם תקף. אין במכתבכם שום הודעה על ביטול ההסכם או על סיומו, ולא בכדי. ההסכם עומד בתוקפו.

למעלה מהצורך יצוין, כי גם אילו היה איגוד הכדורסל מבקש להודיע על ביטול או סיום ההסכם (וכאמור – האיגוד לא נתן הודעה שכזו, ולא בכדי), הרי שבהסכם עצמו נקבע כי על הודעה כזו להימסר עונה אחת מראש. מאחר ואנו בעיצומה של עונת הכדורסל 2021-22, ברי כי סיום עונת 2021-22 הוא בעוד חצי עונה בלבד. אלא אם יסכימו הצדדים בכתב אחרת, גם אם וככל שמי מהצדדים להסכם (האיגוד או המנהלת) יחליטו להודיע על סיום ההסכם, הרי שכל סיום שכזה, יוכל להיכנס לתוקף רק מסוף עונת 2022-23.

  1. עד כאן לפי שעה.
  2. האמור לעיל אינו גורע ואינו ממצה כל זכות וטענה של המנהלת.

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                שלומי פרי, מנכ”ל

                                                                                            מנהלת ליגת ווינר סל

העתקים:

שמואל פרנקל, יו”ר מנהלת ליגת ווינר סל

חברי דירקטוריון מנהלת הליגה

חגי אשלגי, יועץ משפטי מנהלת הליגה

0 תגובות

כתבות שיעניינו אותך

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates. 

You have Successfully Subscribed!